SRT – Spiritual Response therapy


Zakladateľom je Robert E. Detzler, ktorý sa jej vývoju venoval od roku 1985. SRT je metódou duchovného liečenia, ktoré čistí bloky na mentálnom, emocionálnom a fyzickom tele.

Všetko čo v tomto živote prežívame a čo sa nám deje sme si sami vybrali. 

Zvolili sme si pred inkarnáciou tzv. „cestovný poriadok“. Je to zaznamenané v našom fyzickom a energetickom poli.
Vyberáme si miesto narodenia, rodičov – čo si potrebujeme spracovať.

Všetko čo sme v minulosti nepochopili sa nám teraz deje.
Keď duša vstúpi do inkarácie, zabudne svoju minulosť. Prelína sa iba to čo sa duša potrebuje naučiť, pochopiť, spracovať.

SRT spiritual response therapy

Ako dostávame programy

Sme duchovné bytosti, ktoré sa prejavujú vo fyzickom tele.
Ako duchovné bytosti máme prístup k vyššiemu duchovnému vedeniu v podobe Vyššieho Ja.

 

Nezáleží na tom čo sa vám v tomto alebo inom živote stane alebo stalo, ale o emocionálnu energiu, ktorú sme danej veci vlastným posudzovaním pripojili. Je to zákon akcie myšlienok: vytvárate to, na čo myslíte a čomu pripájate energiu.

 

Ako duchovné bytosti sme prežili tisíce životov, mnohé z nich na iných planétach a v iných dimenziách, galaxiách. 

Nahromadená energia z týchto a iných životov môže a skutočne ovplyvňuje tento súčasný život. 

Dokým si držíme voči niečomu energiu, do tej doby sa s tým budeme musieť zaoberať.

Táto emocionálna energia pokiaľ nie je uvoľnená alebo vyčistená, sa stane časťou záznamu v našej akášickej pamäti v podobe programov, ktoré sme si prenášali zo života do života.

Ako porogramy skúmame

Každý človek má svoje Vyššie Ja – spiritualitu.

Pri práci SRT skúmame programy prostredníctvom Vyššieho Ja a Ducha aby akášické záznamy, v ktorých sú uložené všetky naše skúsenosti boli preskúmané a vyčistené.

 

Terapeut pracuje pomocou kyvadla a sady tabuliek. 

K dispozícii mu slúži celá séria otázok, prostredníctvom ktorých rieši problém klienta. 

Duša človeka má všetky informácie o tom čo a v akom období svojho života zažila, aké emócie pritom prežívala, aké rozhodnutia a pod vplyvom ktorých osôb takto konala. 

Terapeut tak dokáže zistiť a odhaliť všetky negatívne a škodlivé energie, ktoré si duša priniesla do tohto života a ktoré je potrebné podrobiť skúmaniu, čisteniu a odstraňovaniu. 

Ako programy čistíme

Žiadame Vyššie Ja – DUCHA o to, aby negatívne programy v záznamoch akášickej pamäti a podvedomí boli nahradené pozitívnymi.
Čistením a odstraňovaním negatívnych energií, blokov a programov, traumatizujúcich zážitkov sa klientovi uľaví na emočnej, mentálnej, fyzickej a duchovnej úrovni, čím dochádza k celkovej regenerácii duševných a fyzických síl.

Po terapii SRT dochádza k zlepšeniu zdravia, mení sa myslenie, postoje klienta, klient vhodnejšie reaguje, správne sa rozhoduje, 

z duše človeka sa vytráca chaos a trápenie. Cíti sa oveľa šťastnejší a v rozhodovaní a konaní je slobodnejší.

Liečenie a čistenie prebieha za pomoci vášho vlastného Vyššieho Ja.

 

Nedeje sa nič čo si duša nenaplánovala alebo nedovolila. Sme božské bytosti vytvárajúce našu vlastnú energiu a všetko sa deje v súlade s naším najvyšším dobrom.

Ako programom zabrániť

Pochopením vlastného božstva a zodpovednosti za tvorenie svojho života. Stránením sa posudzovania, hodnotenia a kritizovania a s nimi spojenými emocionálnymi energiami, ktoré spôsobujú podvedomé programovanie.

Priebeh stretnutia

Pri konzultácii klient v kľude sedí alebo leží a je uvoľnený. Jedna konzultácia metódou SRT trvá 60 – 120 min. 

Počas nej je možné identifikovať a vyčistiť mnohé negatívne programy a energie. 

Zvyčajne stačí jedna až dve konzultácie podľa závažnosti a množstva programov.

 

Prvá konzultácia je osobná. Ďalšie konzultácie môžu prebiehať na diaľku bez prítomnosti klienta. 

 

SRT nie je určené na diagnostiku ochorení a nenahrádza lekársku starostlivosť. 

 

Nepredpovedá sa budúcnosť ani sa netvoria príbehy. 

Dôležitým krokom je po terapii všetko čo bolo povedané pustiť a ďalej sa tým nezaoberať. 

Benefity

Dospelí – SRT vyhľadáva a odstraňuje:

 

 • psychické rany a traumy z minulých životov, z detstva, 
 • pocity zlyhania, pocity krivdy, nevyriešené emócie,
 • pocity úzkosti, obáv, neidentifikovateľného strachu a rôzne fóbie,
 • nízke sebavedomie, nerozhodnosť a nedôveru voči sebe samému a iným,
 • apatiu, depresiu, melanchóliu, vyčerpanosť a nedostatok energie,
 • napomáha pri riešení medziľudských vzťahov – partnerských, rodinných, pracovných, zamestnaneckých,
 • vnútornú disharmóniu, bloky na prosperitu a hojnosť,
 • psychosomatické poruchy, rôzne bolesti fyzického tela. 

SRT pre deti pomáha riešiť:

 

 • problémy pri učení
 • poruchy koncentrácie
 • hyperaktivitu
 • agresivitu dieťaťa
 • úzkosť, strach, uzatváranie sa do seba
 • námesačnosť, rozprávanie zo sna.

Cena konzulácie

 • 60 – 90 minút – 60 eur
 • za každú ďalšiu pol hodinu sa k celkovej cene pripočíta 10 eur

* Jedna konzultácia SRT trvá 1-2 hodiny. 

Môže sa stať, že je potrebný dlhší proces čistenia. V takom prípade by sme si dohodli termín ďalšej konzultácie. 

Termín si  prosím rezervujte cez WhatsApp alebo mailom eva@solune.sk

Zvyčajne postačuje 1-3 konzultácie behom šiestich mesiacov. Závisí to od závažnosti problému. 

Konzultácie prebiehajú:

 

 • Osobne –  v Bratislave
 • Online – cez WhatsApp video hovor – klient je prítomný a konzultácia prebieha rovnako ako osobne.
 • Diaľkovo – SRT prebieha v dohodnutom čase pričom klient môže vykonávať bežné činnosti ako zvyčajne, nie je potrebná jeho fyzická prítomnosť ani pripojenie na internet. Klient je informovaný o ukončení čistenia. 

Prvú konzultáciu SRT robím osobne alebo cez video hovor.

srt certifikat
srt certifikat

Referencie

Zdieľaj ♡